Tips voor trips - page 4

4
» Sint-Hermescrypte en omgeving
» Sint-Hermesstraat
Deze monumentale, Romaanse crypte (1089) vormt ongetwij-
feld het architecturaal pronkstuk van de stad. De essentiële
crypte elementen zoals de verborgen grafkamer, de waterput,
de badkamer voor geesteszieken zijn nog steeds zichtbaar. Tij-
dens de middeleeuwen was de crypte als bewaarplaats voor
de relikwieën van St.-Hermes een druk bezocht bedevaarts-
oord. Men geloofde dat krankzinnigheid veroorzaakt werd
door 'het bezeten zijn' van de duivel en St.-Hermes had de
reputatie geesteszieken te kunnen genezen. Het genezings-
proces ging met tal van rituelen gepaard waarover de gids je
één en ander kan vertellen tijdens het geleid bezoek.
Inkom:
2,50 p.p. | Groepen tot en met 40
personen: Duur: 1 uur - Gids:
30,00 | Groepen
vanaf 41 personen: Duur: 1u30, groep wordt in 2
gesplitst: crypte wordt gecombineerd met kerk -
Gids:
90,00 (2 gidsen voor 1u30)
Ronse, de klassiekers
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...32