Tips voor trips - page 7

7
Nadien bezoek je het tweede gedeelte de oude textielfa-
briek 'Cambier-Robette' in de Hoge Mote. Hier zie je het
productieproces van grondstof tot afgewerkt product.
Onder begeleiding van de stadsgids kan je de afdelingen
grondstoffen, voorbereiding en weverij bezichtigen, even-
als het labo, het atelier van de meestergast en de stoom-
machine.
Eén van de paradepaardjes van het Must is ongetwijfeld
de weverij, waar de bezoeker een overzicht krijgt van de
technische evolutie in deze sector tussen 1900 en 2000, en
wel aan de hand van een 40-tal werkende getouwen. Van
een uniek en levend museum gesproken.
Tip: In het textielhoekje
‘De Lopende Meter’ vind je
allerlei leuke, afgewerkte
textielartikels. Ook ho-
memade producten be-
horen tot het gamma. Op
het einde van ieder bezoek
krijg je de mogelijkheid om
hier even rond te snuiste-
ren. Je vindt er bijvoor-
beeld ter plaats gemaakte
‘vintage’ zakdoekjes.
We raden groepen aan om in de voormiddag het
Must te bezoeken.
Inkom:
2,50 p.p. - Gids:
45,00 (Gezien de
machines werken, worden voor de veiligheid max.
20 personen per gids toegelaten, max. 3 gidsen in
totaal) - Duur: 1u30
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32